10 04 2014

İHTİYAR MÜSLÜMAN

İHTİYAR MÜSLÜMAN |  görsel 1

 İHTİYARLIK NİMETİ
 Müslüman, nimetlere konmuş kimse demektir. Müslüman olarak ihtiyarlamaksa, daha büyük nimettir. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: “Allahü teâlâ buyuruyor ki: (İhtiyarlık, nurumdur. Nuruma, narımla [Cehennem ateşiyle] azap etmekten hayâ ederim.) O hâlde siz de benden hayâ edin!” [Ebu-ş-şeyh] “Hak teâlâ, Müslüman olarak ihtiyarlayana azap etmekten hayâ eder.” [Hatib]
 1- Kırk yaşına giren Müslüman, cinnet, cüzzam ve baras hastalıklarından emin olur.
 2- Elli yaşına girenin, hesabı hafifler. 
3- Altmışına giren salih Müslüman, şehit olarak ölür.
 4- Yetmişine gireni, Allahü teâlâ ve melekleri sever.
 5- Seksenine girenin günahları yazılmaz, sevapları yazılır. 
6- Doksanına girenden hesap sorulmaz. Aile halkına şefaatçi olur. [Deylemî, Ebu Ya’la]
 Resûlullah efendimiz, Allahü teâlânın yemin ederek; 
“Müslüman olarak ihtiyarlayana azap etmekten hayâ ederim.” buyurduğunu bildirdikten sonra ağladı. 
Sebebi sorulunca;
 “Allahü teâlâ, kendisinden hayâ ettiği hâlde,
 Ondan hayâ etmeyene ağlıyorum.”
 buyurdu.[Beyhekî]    ...

0
0
0
Yorum Yaz