17 05 2012

İNSAN UNUTUYOR

İNSAN UNUTUYOR |  görsel 1

 

SİZE UZUN FAKAT AKICI BİR YAZI YAZDIM

Bundan on yıl önce ülkemiz yetmiş sente muhtaç durumdaydı. Tam yirmi iki banka borca batmış. Çalışanları kapı önüne konulmuş. Türkiye’nin en zengin insanı, servetinin üçte ikisini kaybettiğini ilan etmişti. Mişli yazıyorum diye, masal zannetmeyin. Yukarıda yazılanlar ve daha fazlası da gerçektir. Sizin anlayacağınız ülkemiz iflas durumundaydı. Ya paramız ne haldeydi. Binliralar bile demir para olmuştu. Hala pazaryerlerinde avazları çıktığı kadar bağarıyorlar:”- Marul beşyüzbin lira.” İnsanımız sadece pazaryerlerinde o pul olmuş paramızı hatırlıyor, şimdilerde. Altı sıfırı attığımızda, beşyüzbin lira oldu, elli kuruş.

      Yukarıdaki korkutucu tablodan sonra, yapılan seçimlerde, adı duyulmamış bir parti; tek başına İktidar oluverdi. Bazı internet sayfalarında oy hilesi diye zihin bulandırıcı cümleler olsa da; Bu sonuç, Milletin eski hükümet mensuplarına attığı yumuşak bir tokattır. Daha sonraki seçimlerde ise, mevcut iktidarı destekleyen girişimleri söyledi, sandıklar… Daha da seçim olsa değişecek bir şey yok. Milletimiz tercihini istikrardan yana yaptı. Yine yapar.

       Bu günlerde yine bir nakarat tutturulmuş gidiyor. Ordumuzu rahat bırakın. Ne yapsaydılar yani.. Hakimlere savcılara emredip, hapishaneler boşaltılsın mı? Diyeceklerdi. Nerede kaldı, bağımsız yargı.

      Hem siz değil misiniz? Başımızdaki diktatörden kurtulalım diyen. Diktatör kim. Halkın yüzde ellisinden fazlasının reyleriyle iktidara gelen, kişi. Demokrasi nasıl olacak? Vatandaş bir partiyi çoğunlukla tercih etse bile, bu geri zekalı, bidon kafalı, cahil halk hiçbir şey bilmez.  Öyleyse, aydınlar elele vermeli, bir gece ansızın, bu hükümet mensupları kodese gönderilmeli, hatta partileri de kapatılmalıdır. Daha üç yıl önce kapatılmasına ramak kalmış bir parti, halen iktidarda. Azınlık, çoğunluğa hükmediyor. Fakat artık dünya değişti. Millet uyandı. Hele en son yapılan Referandum da kabul edilen ANAYASA maddeleriyle, İktidar partisi, artık yönetimde müktedir oldu. Bu yetkiyi vatandaş onlara verdi. Hem de seçimlerden önce. Seçimler yapıldı. İki kişiden biri bu partiye evet dedi. Başka bir partiye de evet diyebilirlerdi. O zaman o partinin elleri kuvvetli olacaktı. İşte demokrasi budur. İsterseniz tarif edelim. Halkın oylarıyla seçilen meclisin çoğunluğunun onayını almış İKTİDAR, Halk için idare etmeye vekil tayin edilmiştir. Dört yıl sonra bakarsınız, başka bir parti hükümet oluverir. Bu sistem diktatörlük değildir. Diktatörlük, halkın rızası hilafına idareye el koyanların ve kanun tanımaz bir şekilde yönetenlerin olduğu bir sistemdir. Zamanımızda bu yönetim, komşumuz Arab ülkelerinde bile taraftar bulmuyor. Onlar dahi, sonsuz bir özgürlük istiyorlar.

      Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar bu ülkeyi yöneten kişilerdir. Bunların dışındakiler ise, hükümetin emriyle görevlerini yaparlar. Bakanlar kurulu, meclis tarafından denetlenir. Gerekirse hükümet düşürülebilir. Demokrasiler de bu vardır. Ya da dört sene sonra halk tarafından red oyu verilerek muhalefet görevine gönderilir.

     Sizlerin yazdığınız gibi, askerler ya da başka güçler tarafından mevcut hükümete son verilemez.

Türkiye’de maaşla çalışan herkes ve hatta serbest vatandaşlar bile hükümetin tasarrufuna karşı gelemezler. Evet kanun ülkesiyiz. Anayasamız var. Fakat yasalar önce istikrarı korurlar.

  Mütedeyyin bir vatandaş olarak, kendi işime bakarım. Dört senede bir önüme gelen sandıkta tercihimi yaparım. Seçimden sonra, kim seçilmişse, saygı duyar, halkın kararına razı olurum.  Türkiye’deki kamu kurumları, hakimler, şu günlerde gümbür gümbür ses çıkaranlar ve alakasız insanlar haddini bilmeli, Halkın seçimine razı olmalıdır. Daha seçim dün denilecek bir zamanda yapıldı. Bekleyin. Ustalık kabinesi görevini yapsın. Destek olmuyorsunuz, bari köstek olmayın. Ha öyle düzmece söylentilere de kanmayın. Bu parti, gerçekten bu kadar oy aldı. Hile hurda yok. Çünki ne yalan söyleyeyim, rakipleri yok.

        Bu bir futbol müsabakası değildir. Takım tutar gibi, parti taraftarı olunmaz. Daha iyi yöneteceğine inandığım insanlar İktidara talip olursa, elbette onlara oy veririm. Size bir şey söyleyeyim mi? Aslında bu iktidar ve mensupları dört dörtlük değil. Mutlaka daha üstün vatandaşlarımız vardır.

       Ben de istiyorum. Daha bilge insanlar gelsin. Bu toprakların suyunu içmiş, ekmeğini yemiş bilge insanlarımız var. Bir araya gelebilsinler. Memleketimiz daha iyi yönetilsin. Bu parti dört dörtlük idare etmiyor. Daha iyisini arıyorum. Akıllı insanlar hep geri planda kalıyor. Ülkemizde çok çok üstün, hatta bilim adamı derecesinde siyaset ve devlet adamları var. Fakat öne çıkmıyorlar. Bir adım öne atsınlar. Muhtıra gibi laf söyleyen ve yazı yazanlar var. Onların hepsi birleşsin. Bir çatı altında toplansınlar. Önce önümüzdeki mahalli seçimlerde, daha sonra yapılacak genel seçimlerde sandık için mücadele etsinler. O vatan evladlarını bekliyoruz. Belki, mevcut partilerin içinde tek tük vardır. çoğunluk olsunlar. İktidara gelsinler. Memleketimiz için belki daha da iyi olur. Şikayet etmesinler, Ne yapacaklarını söylesinler.. Haydi onları ve sizleri bekliyoruz. Evlerinizde durmayın. Sokağa adımlarınızı atın. Tertemiz Ordumuzu ve Tertemiz Subaylarımızı DEMOKRASİ dışı düşünceye zorlamayın. Türk Silahlı Kuvvetleri bir emir komuta zinciri şeklinde idare edilmektedir. Silahlı Kuvvetlerimiz ancak memleket müdafaası için, VATAN savunması için ve bir emirle kışladan çıkar. Yoksa Demokrasi dışı bir harekete öncülük yapmak için çıkmayacaktır. Çünki askerimiz bu ülke insanının seçimle seçtiği İKTİDARın emrindedir. Demokrasiye bağlıdır. Dinine de bağlıdır. Bu ocak, Peygamber ocağıdır. Ölürse en yüksek mertebeye yükselecektir. Şehit olacaktır. Eğer asker içinden siyaset yapmak heveslisi olanlar varsa, derhal istifa edip, yeni kurulacak siyasi hareket içinde olmalıdırlar.

Askerimizi rütbesiyle beraber siyasete çekmeyelim. Sivil olarak politika yapabilirler. Çünki bu ocakta her bakımdan üstün eğitim görmüş, bilge insanlar vardır. Onlardan bu ülke fayda bile görebilir.

Haydi Demokrasi için bir adım ileri…. Marş!! Marş!!..

 

126
0
0
Yorum Yaz