07 01 2014

KUTLU DOĞUM HAFTASI

KUTLU DOĞUM HAFTASI | görsel 1
KUTLU DOĞUM HAFTASI | görsel 2
KUTLU DOĞUM HAFTASI | görsel 3
KUTLU DOĞUM HAFTASI | görsel 4
KUTLU DOĞUM HAFTASI | görsel 5
KUTLU DOĞUM HAFTASI | görsel 6
KUTLU DOĞUM HAFTASI | görsel 7
KUTLU DOĞUM HAFTASI | görsel 8
KUTLU DOĞUM HAFTASI | görsel 9
KUTLU DOĞUM HAFTASI | görsel 10
KUTLU DOĞUM HAFTASI | görsel 11
KUTLU DOĞUM HAFTASI | görsel 12
MAKALELER VAR

BİR DAVAYI DERT EDİNDİM. BAŞKALARININ KOLAYLIKLA ANLAYAMACAĞI ŞEYLERİ ANLAMAK VE ANLATMAK İSTİYORUM. NEYİ ANLAYACAĞIZ. NASIL ANLAYACAĞIZ. İNSANLARIN DÜŞÜNCELERİYLE, HEMDERT OLACAĞIM. BU DERT ORTAKLIĞI İLE, BAŞLAYAN DOSTLUKLARA YELKEN AÇAN BİR GEMİ OLACAK BU SAYFALAR.

7 Ocak 2014 Salı
MEVLİD KANDİLİ 12 OCAK GECESİ İLE 13 OCAK SABAHI ARASINDADIR.
 
Sevgili Dostlar Yorumlarınızla, Önerilerinizle bu makalelere can gelecektir. BİR DAVAYI DERT EDİNDİM. BAŞKALARININ KOLAYLIKLA ANLAYAMACAĞI ŞEYLERİ ANLAMAK VE ANLATMAK İSTİYORUM. NEYİ ANLAYACAĞIZ. NASIL ANLAYACAĞIZ. İNSANLARIN DÜŞÜNCELERİYLE, HEMDERT OLACAĞIM. BU DERT ORTAKLIĞI İLE, BAŞLAYAN DOSTLUKLARA YELKEN AÇAN BİR GEMİ OLACAK BU SAYFALAR. BUGÜNKÜ YAZIDA, KUTLU DOĞUMU ANLATMAK İSTEDİM. ÖZELLİKLE VURGULUYORUM. KUTLU DOĞUM HİCRİ TAKVİME GÖRE KUTLANIR. HER SENE REB-İ ÜL EVVEL AYININ 12. GECESİNİ 13. GÜNÜNE BAĞLAYAN GECE PEYGAMBERİMİZİN DOĞUM GECESİDİR. MEVLİD KANDİLİDİR. BİZİM ÜLKEMİZDE VE DAHA BAŞKA ÜLKELERDE DE NİSAN AYINDA KUTLANAN DOĞUM HAFTASI BİDATTİR. ALLAHU TEALA BİDAT İŞLEMEKTEN, MÜSLÜMANLARI KORUSUN. AMİN.
HASAN GÜLER Şerefli İnsanlar Başkalarının yardımlarına muhtaç olmadan kazançlarını temin edenler ve sözlerinin arkasında duranlardır. MUTLULUKLA YAŞAYIN
Seyyid Abdülhakim Hazretleri, Peygamberimizi şöyle anlatır. "Her peygamber, kendi zamanında, kendi mekanında, kendi kavminin hepsinden, herbakımdan üstündür. Muhammed aleyhisselam ise her zamanda, her melekette, yani dünya yaratıldığı günden, kıyamet kopuncaya kadar, gelmiş ve gelecek, bütün varlıkların her bakımdan en üstünüdür. Hiç kimse, hiçbir bakımdan onun üstünde değildir. Bu olamıyacak bir şey değildir. Dilediğin yapan, her istediğini yaratan onu böyle yaratmıştır. Hiçbir insanın onu methedecek gücü yoktur. Hiç bir insanın onu tenkid edecek iktidarı yoktur." Dinimizin bildirdiği birşeyde şüpheye düşen kimse, Allahü teâlâ ve O’nun Peygamberi, bu şey ile neyi bildirmek istemiş ise, öylece imân ettim,inandım demelidir. Hemen şüphesini giderecek bir din âlimi aramalıdır. İlmine ve dine bağlılığına güvenilir, zeki, ârif,haramlardan kaçınan,din bilgilerinin inceliklerini bilen, müşkilleri çözebilen bir zâtı arar, bulur. Bundan aldığı cevb, şüphesini giderince, artık öylece imân eder. Böyle bir zâtı aramak farzdır. Tesâdüfe bırakmayıp,hemen aramalıdır.Bulamazsa veya bulup ta şüpheden kurtulamazsa,Allahü teâlânın ve Reslünün dilediği gibi inandım demeli ve şüphesinin giderilmesi için, Allahü teâlâya dua etmeli,yalvarmalıdır.”
Abdülhakim Arvasi Hazretleri’nin “ben” dediği hiç işitilmemiştir. İslam âlimlerinin adı geçtiği zaman; “Bizler o büyüklerin yanında hazır olsak sorulmayız, gâib olsak aranmayız.” buyururdu. Talebelerinden bazıları o ilim deryası büyük veliden şu sözleri de nakletmişlerdir.
“Bir memleketde İslâmiyetin yerleşmesi için, herşeyden önce,hakikî din âlimi yetiştirmek lâzımdır.Din âlimi bulunmazsa, din cahilleri,din adamı şekline girip, kitab ve mecmûa yazarak,konferanslar, va’z ve dersler vererek milletin dinini, imânını çalarlar. İslâmiyeti yıkarlar da,kimsenin haberi olmaz.” Efendi hazretlerinden biri dua isteseydi: "Allahu Teala korktuğunuzdan emin, umduğunuza nail eylesin," derdi. (Süleyman Kuku-Son Halkalar ve Seyyid Abdülhakîm Arvâsî’nin Külliyatı-1.Cilt- Muhtelif sayfalardan iktibas yapılmıştır.) Sevgili Dostlar Yorumlarınızla, Önerilerinizle bu makalelere can gelecektir. BİR DAVAYI DERT EDİNDİM. BAŞKALARININ KOLAYLIKLA ANLAYAMACAĞI ŞEYLERİ ANLAMAK VE ANLATMAK İSTİYORUM. NEYİ ANLAYACAĞIZ. NASIL ANLAYACAĞIZ. İNSANLARIN DÜŞÜNCELERİYLE, HEMDERT OLACAĞIM. BU DERT ORTAKLIĞI İLE, BAŞLAYAN DOSTLUKLARA YELKEN AÇAN BİR GEMİ OLACAK BU SAYFALAR. Hicrî Kamerî :12 REBÎ'UL-EVVEL 1435 Bilgisayarın klavyesinden başımı kaldırdım. Size doğru özlemle baktım.
Güzel insanlar sizler her türlü övgüye layıksınız. Çünki şu saatte zaman ayırıp, bu sayfayı okumaktasınız. Sizler var oldukça bizler de varız. Okuyan olmazsa yazan olur mu...Olamaz. Kısaca şunu demek istiyorum. Bir emek verenleri destekleyin. Herzaman okuyamıyorsanız bile, arada bir bu satırları ziyaret edin.
Bugün 7 OCAK SALI REBUL EVVEL 6 Peygamberimizin Doğum Gününe, Bir haftadan az zaman kaldı. REBİ-UL EVVEL Ayının 12 sinde Peygamber efendimizin doğum günü kutlanacak.
Bu sene KUTLU DOĞUM 13 OCAK PAZARTESİ gününe rastladı.
Hicrî Kamerî :12 REBÎ'UL-EVVEL 1435 Hicri Takvime göre Ramazan ve Kurban Bayramımız ve Kandil Gecelerimiz var. Her sene başka bir zamana gelir. Müslümanlar peygamberimizin doğum gününü Miladi Takvime göre kutlamazlar. Çünki bizzat peygamber efendimizi Mekkeden Medineye hicret günü, hicri takvimin birinci günü ve birinci yılıdır.
Her sene Hicri Muharrem Ayının ilk günü ise, tüm dünya müslümanlarının yeni yılının ilk günü oluyor.. Bizim ülkemizde son senelerde yapılan miladi sene Nisan ayı 20. günü kutlamaları bidattır ve günahtır. Peygamberimizin yapmadığını yapmak olmaz. Yapılırsa, buna bidat denir. BUGÜN - MEVLİD KANDİLİ Dünyadaki bütün insanlara peygamber olarak gönderilen, peygamberlerin sonuncusu ve en üstünü Muhammed aleyhisselâm, 571 yılı Nisan ayının 20’sine rastlayan, Rebi’ul-evvel ayının 12. Pazartesi gecesi, sabaha karşı Mekke-i Mükerreme’de dünyaya gelmiştir. Her peygamberin ümmeti, kendi peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştır. Bugün de, Müslümanların bayramıdır. Neşe ve sevinç günüdür. Dünyadaki Müslümanlar tarafından, her sene, bu gece Mevlid kandili olarak kutlanmakta, her yerde Mevlid kasideleri okunarak Resûlullah hatırlanmaktadır. Mevlid, doğum zamanı demektir. Resûlullah efendimiz, mevlid gecelerinde Eshâb-ı kirâma ziyafet verir, dünyayı teşrifindeki ve çocukluk zamanındaki şeyleri anlatırdı. Hazret-i Ebû Bekir de, halîfe iken, Eshâb-ı kirâmı toplar, Resûlullah efendimizin dünyayı teşrifindeki olağanüstü hâlleri konuşurlardı. Bu gece, Resûlullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mûcizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Peygamber efendimizi öven çeşitli mevlid kasideleri vardır. Meşhur olan ve Türkiye’de sık sık okunan mevlid kasidesini Süleyman Çelebi, 15. asırda yazmıştır. Mevlid-i şerîf okumak, Resûlullahın dünyaya gelişini, mirâcını ve hayatını anlatmak, Onu hatırlamak, Onu övmek demektir. Mevlid Gecesi, Kadir Gecesi'nden sonra en kıymetli gecedir. Bu gece Peygamber “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimiz doğduğu için sevinenler af olur. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: “Bir mümin beni ana babasından, çocuklarından ve herkesten daha çok sevmedikçe, onun imanı kâmil olmaz.” “Bir şeyi çok seven, elbette onu çok anar.” “Peygamberleri anmak, hatırlamak ibâdettir.” Bu gece, çalgı ve başka haram şeyler karıştırmadan, Allah rızası için mevlid cemiyeti yapmak, mevlid kasidesi okumak, salevât-ı şerîfe getirmek, tatlı şeyler yedirip içirmek, hayrat ve hasenat yapmak, böylece, bu gecenin şükrünü yerine getirmek müstehaptır. Diğer kandillerde olduğu gibi, bugün de, Kur'ân-ı kerîm okumalı, kazâ namazı kılmalı, sadaka vermeli, duâ etmeli, Cenâb-ı Haktan af ve mağfiret dilemelidir. Ailesine ve akrabasına ihsan etmekten büyük derece ne olabilir?
Hadîs-i şerîf: "Bir müminin kalbini hoş tutmak, bana nâfile hac yapmaktan iyi gelir." Ebû Bekir Kettânî Rahmetullahi Aleyh, nakletti.
 

0
0
0
Yorum Yaz